Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 545/245/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 1.10.2008 w sprawie zmian zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 180/148/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631 ze zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W załączniku nr 2 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 180/148/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa wprowadzam punkty:

  1. o treści: Wypełniony kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego.
  2. o treści: Wypełnione oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.01
Data udostępnienia: 2008.10.24 23:38:49
Liczba odwiedzin strony: 668 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:51:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów