Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 544/244/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 1.10.2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728) oraz Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 102/70/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 544/244/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (123 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.01
Data udostępnienia: 2008.10.24 23:38:49
Liczba odwiedzin strony: 563 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 08:26:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów