Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 530/230/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/433/2008 z dnia 30.09.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 65 500 zł.

dział 750 Administracja publiczna 65 500
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65 500

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 65 500 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 43 858
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 561
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 561
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 380
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 415
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 862
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 103
rozdz. 80104 Przedszkola 6 917
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 917
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 642
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 21 642
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 596
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 910
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 136

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.30
Data udostępnienia: 2008.10.22 23:29:40
Liczba odwiedzin strony: 529 (ostatnie odwiedziny 2023.09.25 05:24:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów