Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 521/221/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      71 127 71 127
dział 801 Oświata i wychowanie 71 127 71 127
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 142 20 000
    1. Wydatki bieżące 2 142 20 000
    w tym wynagrodzenia 2 142  
rozdz. 80104 Przedszkola   2 142
    1. Wydatki bieżące   2 142
    w tym wynagrodzenia   2 142
rozdz. 80110 Gimnazja 20 000  
    1. Wydatki bieżące 20 000  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 985  
    1. Wydatki bieżące 8 985  
    w tym wynagrodzenia 8 985  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół   48 985
    1. Wydatki bieżące   48 985
    w tym wynagrodzenia   48 985
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000  
    1. Wydatki bieżące 30 000  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 10 000  
    1. Wydatki bieżące 10 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      79 540 79 540
dział 801 Oświata i wychowanie 79 540 79 540
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 142 20 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 142  
§ 4260 Zakup energii   20 000
rozdz. 80104 Przedszkola   2 142
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 142
rozdz. 80110 Gimnazja 20 000  
§ 4260 Zakup energii 20 000  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 985  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 301  
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 184  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 8 413 57 398
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   57 398
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 256  
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 1 157  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 30 000  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 10 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.29
Data udostępnienia: 2008.10.20 19:47:07
Liczba odwiedzin strony: 563 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 06:37:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów