Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 519/219/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie 17 850 17 850
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 17 850 17 850
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   4 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   13 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 600  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   600
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   250
rozdz. 80104 Przedszkola 3 855 3 855
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   753
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 605  
§ 4260 Zakup energii   600
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 460  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   570
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 270  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   332
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 520  
rozdz. 80110 Gimnazja 33 320 33 320
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   24 000
§ 4260 Zakup energii 25 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   6 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 900  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   120
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   300
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 900

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.29
Data udostępnienia: 2008.10.20 19:47:07
Liczba odwiedzin strony: 618 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:35:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów