Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 515/215/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.09.2008 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów 636/672 udziałów w nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu 750-lecia 7 w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/280/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy Mikołów 636/672 udziałów w nieruchomości przy Placu 750-lecia 7 w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów 636/672 udziałów w nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu 750-lecia 7 w Mikołowie, oznaczonej nr działki 446/31 o powierzchni 564 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr 49307 Sądu Rejonowego w Mikołowie, od.: p. [...] w 153/2016 częściach, p. [...] i [...] (obecnie: [...]) w ustawowej wspólności w 137/672 częściach, [...] i [...] w 2/3 częściach w ustawowej wspólności - za cenę brutto 475 000,00 zł.

§2

Środki pieniężne na nabycie udziałów w nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 146/544/2006 z dnia 21 września 2006 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.24
Data udostępnienia: 2008.10.17 01:45:13
Liczba odwiedzin strony: 628 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:49:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów