Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 509/209/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 18.09.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie 170 000 170 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   71 300
    1. Wydatki bieżące   71 300
rozdz. 80104 Przedszkola   84 800
    1. Wydatki bieżące   84 800
rozdz. 80110 Gimnazja   13 900
    1. Wydatki bieżące   13 900
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 170 000  
dział 852 Pomoc społeczna 13 000 13 000
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej   13 000
    1. Wydatki bieżące   13 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000  
    1. Wydatki bieżące 13 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie 170 000 170 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   71 300
§ 4270 Zakup usług remontowych   71 300
rozdz. 80104 Przedszkola   84 800
§ 4270 Zakup usług remontowych   84 800
rozdz. 80110 Gimnazja   13 900
§ 4270 Zakup usług remontowych   13 900
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 170 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 170 000  
dział 852 Pomoc społeczna 13 000 13 000
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej   13 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   13 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.18
Data udostępnienia: 2008.10.08 22:59:03
Liczba odwiedzin strony: 575 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:05:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów