Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 508/208/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.09.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • wprowadzić zmiany pomiędzy paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna 347 347
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 347 347
      1. Wydatki bieżące 347 347
      w tym wynagrodzenia i pochodne   320

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 851 Ochrona zdrowia 1 324 1 324
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 324 1 324
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 284
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 152  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 132  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 40  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   40
dział 852 Pomoc społeczna 944 944
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 347 347
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   320
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   27
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 347  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 597 597
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   582
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 597  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   15

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.17
Data udostępnienia: 2008.10.08 22:59:03
Liczba odwiedzin strony: 522 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:06:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów