Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 505/205/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 10.09.2008 w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. J. Kawalca w Mikołowie, obręb Śmiłowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały nr XVIII/279/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.01.2008 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Jana Kawalca w Mikołowie, obręb Śmiłowice, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy Mikołów działkę nr 451/101 o powierzchni 992 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 23962 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność [...].

§2

Ustalić cenę nabycia gruntu na kwotę 69 440,00 zł. Należność płatna z działu 700 rozdz. 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.10
Data udostępnienia: 2008.10.08 22:59:03
Liczba odwiedzin strony: 612 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:47:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów