Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 474/174/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.08.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/391/2008 z dnia 26.08.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 225 383,37zł.

dział 852 Pomoc społeczna 225 383,37
rozdz. 85295 Pozostała działalność 225 383,37
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 214 051,25
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11 332,12

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 225 383,37 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 225 383,37
rozdz. 85295 Pozostała działalność 225 383,37
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 130,87
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 859,86
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 424,21
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 287,16
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 860,70
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 45 57
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 564,25
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 135,75
§ 4308 Zakup usług pozostałych 162 663,40
§ 4309 Zakup usług pozostałych 8 611,60
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 407,82
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 392,18

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.08.27
Data udostępnienia: 2008.09.09 22:39:30
Liczba odwiedzin strony: 566 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 22:37:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów