Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 464/164/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.08.2008 w sprawie udzielenia upoważnień kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 1 pkt 4 oraz art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27.06.2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 134, poz. 850), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Upoważniam:

  1. Katarzynę Krzyżaniak - kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimenatacyjnych,
  2. Agnieszkę Makosz - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych,
  3. Małgorzatę Bielas - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych

do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego.

§2

Upoważniam:

  1. inż. Janinę Ryguła - kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
  2. Katarzynę Krzyżaniak - kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych,
  3. Agnieszkę Makosz - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.08.11
Data udostępnienia: 2008.08.20 21:42:27
Liczba odwiedzin strony: 624 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:09:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów