Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 455/155/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 23.07.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      26 441,63 26 441,63
dział 852 Pomoc społeczna 26 441,63 26 441,63
rozdz. 85295 Pozostała działalność 26 441,63 26 441,63
    1. Wydatki bieżące 26 441,63 26 441,63
    w tym wynagrodzenia i pochodne   9 591,63

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      26 441,63 26 441,63
dział 852 Pomoc społeczna 26 441,63 26 441,63
rozdz. 85295 Pozostała działalność 26 441,63 26 441,63
§ 3119 Świadczenia społeczne   16 200,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8 136,09
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 256,21
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy   199,33
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 441,63  
§ 4759 Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów i licencji   300,00

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.23
Data udostępnienia: 2008.08.11 19:03:28
Liczba odwiedzin strony: 666 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 13:56:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów