Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 446/146/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 4.07.2008 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze stanowiące własność gminy Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić na terenie gminy Mikołów trzy strefy dla ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze:

  • I strefa - obszar wyznaczony przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego), St. Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  • II strefa - pozostały obszar miasta za wyjątkiem sołectw,
  • III strefa - sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.

§2

Ustalić wysokość stawek czynszu dzierżawnego zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§3

W przypadku wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargu czynsz dzierżawny ustalany będzie w wysokości osiągniętej w przetargu.

§4

W przypadku wydzierżawiania terenu na cele nie ujęte w załączniku stawka czynszu zostanie ustalona wg indywidualnej decyzji burmistrza.

§5

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 09/163/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku w części dot. stawek czynszu za grunt przeznaczony pod ogródki letnie, na wszystkie pozostałe cele - z dniem 1 sierpnia 2008 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 446/146/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.04
Data udostępnienia: 2008.08.07 22:12:45
Liczba odwiedzin strony: 761 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 06:51:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów