Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 440/140/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 30.06.2008 w sprawie uchylenia regulaminów wynagradzania

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Traci moc zarządzenie nr 231/385/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. burmistrza Mikołowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa.

§2

Traci moc zarządzenie nr 226/380/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. burmistrza Mikołowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania kierowników / dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa.

§3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.30
Data udostępnienia: 2008.08.07 22:12:45
Liczba odwiedzin strony: 645 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:55:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów