Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 437/137/2008/B burmistrza Mikołowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie 115 713 115 713
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 35 014 22 816
    1. Wydatki bieżące 35 014 22 816
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 316  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 8 617  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 882 3 882
rozdz. 80110 Gimnazja 65 494 13 933
rozdz. 80148 Stołówki 680 73 301
    1. Wydatki bieżące 680 73 301
    w tym wynagrodzenia i pochodne   72 879
rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 327 1 781
    1. Wydatki bieżące 1 327 1 781
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 327  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie 115 713 115 713
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 35 014 22 816
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   709
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 11 357  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 389
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 76  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   470
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 748
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500  
§ 4260 Zakup energii 5 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   6 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 944  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 279  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 204  
§ 4430 Różne opłaty i składki 700  
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 854  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 316  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7 314  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 120  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 183  
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 699  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 882 3 882
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 871
§ 4260 Zakup energii   350
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   412
§ 4300 Zakup usług pozostałych   543
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 465  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 58  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 206  
§ 4430 Różne opłaty i składki   206
§ 4480 Podatek od nieruchomości 94  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 401  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 346  
rozdz. 80110 Gimnazja 65 494 13 933
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 53 960  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 420
§ 4270 Zakup usług remontowych   5 496
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 815  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   788
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   229
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 719  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000  
rozdz. 80148 Stołówki 680 73 301
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 680  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   64 930
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 086
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   863
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   422
rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 327 1 781
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 327  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   454
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 327

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.26
Data udostępnienia: 2008.08.07 22:12:45
Liczba odwiedzin strony: 641 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:34:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów