Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 437/137/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.06.2008 w sprawie zakazu ruchu kołowego w centrum miasta

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIX/878/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.09.2002 roku w sprawie wyłączenia ulic z kategorii publicznych dróg gminnych, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zakaz ruchu kołowego na następujących ulicach: Rynek, Jana Pawła II, Stawowej, J. Lompy oraz S. Okrzei na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. św. Wojciecha i na odcinku ul. Krakowskiej od Placu 750-lecia do ul. Pszczyńskiej w godzinach od 1100 do 1630 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 1200 w sobotę do godz. 500 w poniedziałek. W godzinach od 1630 do 1100 dnia następnego daje się możliwość ruchu pojazdów zaopatrzenia o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

§2

Zakazy określone w pkt. 1 nie dotyczą służb ratunkowych, porządkowych, konwojów oraz patroli służb ochrony mienia.

§3

Zakaz określony w pkt. 1 nie dotyczy mieszkańców dojeżdżających do stałych miejsc parkingowych przez obszar wskazany w pkt. 1 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

§4

Zarządzenie obowiązuje od 15 lipca 2008 roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mikołów oraz w "Gazecie Mikołowskiej".

§5

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 005/403/06 z dnia 19 stycznia 2006 roku.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.25
Data udostępnienia: 2008.08.07 22:12:45
Liczba odwiedzin strony: 618 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 23:40:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów