Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 425/125/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.06.2008 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam plan na lata 2008÷2010 wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Dla nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2008 r.:

  • określonych od poz. 1÷8, Rada Miejska podjęła uchwały wyrażające zgodę na zbycie,

  • określonych od nr 9÷16 wymagany jest geodezyjny podział gruntu.

§3

Plan będzie podlegał bieżącej aktualizacji w zależności od treści uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 425/125/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.25
Data udostępnienia: 2008.07.30 00:17:33
Liczba odwiedzin strony: 1826 (ostatnie odwiedziny 2024.07.12 12:36:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów