Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 423/123/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 23.06.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 852 Pomoc społeczna 14 000 14 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000  
    1. Wydatki bieżące 14 000  
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej   14 000
    1. Wydatki bieżące   14 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

 • wprowadzić zmiany pomiędzy paragrafami
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia 200 200
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 200
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   200
 • wprowadzić zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna 14 000 14 000
  rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 14 000  
  rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej   14 000
  § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   14 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.23
Data udostępnienia: 2008.07.25 22:15:12
Liczba odwiedzin strony: 496 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:35:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów