Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 418/118/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 9.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 18 000 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 18 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18 000
      1. Wydatki bieżące 18 000
      w tym rezerwa ogólna 18 000
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 18 000 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 9 000
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000
      1. Wydatki bieżące 9 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 9 000
      1. Wydatki bieżące 9 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008.

 • zmniejszyć wydatki budżetu miasta:
  dział 758 Różne rozliczenia 18 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18 000
  § 4810 Rezerwy 18 000
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta:
  dział 750 Administracja publiczna 9 000
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 9 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 9 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 9 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.09
Data udostępnienia: 2008.07.25 22:15:12
Liczba odwiedzin strony: 425 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:34:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów