Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 416/116/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 5.06.2008 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 5 i 12 w Mikołowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 roku z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w składzie:

 • przedstawiciele organu prowadzącego:
  1. pan Adam Zawiszowski - przewodniczący komisji,
  2. pani Jadwiga Ochojska,
  3. pani Elżbieta Muszyńska,
 • przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
  1. pani mgr Jadwiga Roman - starszy wizytator Delegatury K.O.,
  2. pani mgr Danuta Kulawik - starszy wizytator Delegatury K.O.,
  3. pan mgr Franciszek Marcol - wizytator Delegatury K.O.,
 • przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
  1. pani Halina Cieślar,
  2. pani Jolanta Copik,
 • przedstawiciele rodziców:
  1. pani Gabriela Nowak,
  2. pani Celina Machura,
 • przedstawiciele związków zawodowych:
  1. pani Ewelina Kukla - ZNP,
  2. pan Mariusz Dawid - "Solidarność".

§2

Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 w składzie:

 • przedstawiciele organu prowadzącego:
  1. pan Adam Zawiszowski - przewodniczący komisji,
  2. pani Jadwiga Ochojska,
  3. pani Elżbieta Muszyńska,
 • przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
  1. pani mgr Jadwiga Roman - starszy wizytator Delegatury K.O.,
  2. pani mgr Danuta Kulawik - starszy wizytator Delegatury K.O.,
  3. pan mgr Franciszek Marcol - wizytator Delegatury K.O.,
 • przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
  1. pani Sylwena Seroka,
  2. pani Zofia Świercz,
 • przedstawiciele rodziców:
  1. pani Karina Majnusz,
  2. pani Grażyna Olszówka,
 • przedstawiciele związków zawodowych:
  1. pani Ewelina Kukla - ZNP,
  2. pan Mariusz Dawid - "Solidarność".

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.05
Data udostępnienia: 2008.07.25 22:15:12
Liczba odwiedzin strony: 1623 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:13:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów