Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 391/91/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 15.05.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna 6 000 6 000
  rozdz. 75095 Pozostała działalność 6 000 6 000
      1. Wydatki bieżące 6 000 6 000
      w tym wynagrodzenia i pochodne   6 000
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna 6 000 6 000
  rozdz. 75095 Pozostała działalność 6 000 6 000
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   6 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6 000  

§2

Wprowadzić zapis w pkt 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 389/089/2008 z dnia 12 maja 2008:

  Zmniejszenia Zwiększenia
1. Wydatki bieżące 2 500 2 500
w tym wynagrodzenia i pochodne   2 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.15
Data udostępnienia: 2008.06.05 21:51:28
Liczba odwiedzin strony: 671 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 20:16:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów