Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 388/88/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 9.05.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić zmiany pomiędzy rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 000 1 000
  rozdz. 80110 Gimnazja 1 000  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność   1 000
      1. Pozostałe wydatki bieżące   1 000
 • wprowadzić zmiany pomiędzy paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie 8 618 8 618
  rozdz. 80104 Przedszkola 918 918
      1. Pozostałe wydatki bieżące 918 918
  rozdz. 80110 Gimnazja 7 700 7 700
      1. Pozostałe wydatki bieżące 7 700 7 700
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
  społecznej
  19 565 19 565
  rozdz. 85395 Pozostała działalność 19 565 19 565
      1. Wydatki bieżące 19 565 13 565
      w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 935 12 900
      2. Wydatki majątkowe   6 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie 9 618 9 618
  rozdz. 80104 Przedszkola 918 918
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 98  
  § 4270 Zakup usług remontowych   704
  § 4300 Zakup usług pozostałych 704  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  18  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   18
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji    196
  rozdz. 80110 Gimnazja 8 700 7 700
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 700  
  § 4270 Zakup usług remontowych   7 000
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   700
  rozdz. 80195 Pozostała działalność   1 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000
  dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 19 565 19 565
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   11 000
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 935  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 650
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   250
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 965  
  § 4220 Zakup środków żywności 665  
  § 4270 Zakup usług remontowych 11 000  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   665
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    6 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.09
Data udostępnienia: 2008.06.05 21:51:29
Liczba odwiedzin strony: 547 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 01:19:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów