Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 381/81/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.04.2008 w sprawie ustalenia stawki średnio-miejskiej dla lokalu użytkowego o pow. 16 m2 znajdującego się w budynku na terenie otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i §3 ust. 2 i 3 uchwały nr XVII/263/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić stawkę średnio-miejską (cena wywoławcza) do przeprowadzenia licytacji stawki za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego znajdującego się w budynku, na terenie otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38: cena wywoławcza za 1 m2 - netto 20,00 zł/m.

§2

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na otwartym Miejskim Kąpielisku w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w składzie:

  • Wojciech Tkacz,
  • Wojciech Krzyżaniak,
  • Andrzej Majkutewicz,
  • Ewa Głowania,
  • Renata Weinert.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.29
Data udostępnienia: 2008.05.30 23:29:56
Liczba odwiedzin strony: 758 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 03:50:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów