Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 376/76/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/314/2008 z dnia 22.04.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 55 100 zł.

dział 750 Administracja publiczna 55 100
rozdz. 75022 Rady gmin 55 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych 55 100

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 55 100 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500
rozdz. 01095 Pozostała działalność 9 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
soł. Borowa Wieś 6 000,00
soł. Bujaków 3 500,00
9 500
dział 630 Turystyka 16 500
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
soł. Paniowy 4 000,00
8 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych
R. Dzielnicy Kamionka 5 000,00
soł. Borowa Wieś 2 500,00
soł. Śmiłowice 500,00
8 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 800
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
soł. Paniowy 1 000,00
soł. Bujaków 1 800,00
soł. Śmiłowice 2 000,00
4 800
dział 801 Oświata i wychowanie 7 600
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
soł. Bujaków 1 700,00
1 700
§ 4300 Zakup usług pozostałych
soł. Borowa Wieś 3 000,00
soł. Śmiłowice 800,00
soł. Paniowy 500,00
4 300
rozdz. 80104 Przedszkola 1 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
soł. Bujaków 1 600,00
1 600
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 100
rozdz. 92195 Pozostała działalność 9 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
soł. Paniowy 2 100,00
R. Dzielnicy Kamionka 500,00
soł. Borowa Wieś 2 000,00
4 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych
R. Dzielnicy Kamionka 4 500,00
4 500
dział 926 Kultura fizyczna i sport 7 600
rozdz. 92695 Pozostała działalność 7 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
R. Dzielnicy Kamionka 500,00
soł. Borowa Wieś 1 000,00
soł. Bujaków 1 800,00
soł. Śmiłowice 1 800,00
5 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych
R. Dzielnicy Kamionka 2 500,00
2 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.25
Data udostępnienia: 2008.05.30 23:29:56
Liczba odwiedzin strony: 638 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:58:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów