Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Ogłoszenia wyborcze
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2010.06.02 20:45:51 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenie nr 1234/203/10 burmistrza Mikołowa z dnia 2 czerwca 2010 roku

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mikołów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 5 maja 2010 r. o obwodach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Uchwała nr XLV/912/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Informacje na temat wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 1234/203/10 burmistrza Mikołowa z dnia 2 czerwca 2010 roku

Zarządzenie nr 1234/203/10 burmistrza Mikołowa z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (4404 KB).

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mikołów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 5 maja 2010 r. o obwodach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 22 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. nr 72 z 2010 roku, poz. 467), art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku "Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw" (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 roku i uchwały nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 roku - podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku - wykaz można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Uchwała nr XLV/912/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/912/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Mikołowa na okręgi wyborcze - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (126 KB).

Uchwała nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (261 KB).

Informacje na temat wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dotyczą: dopisania do spisu wyborców, dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, pełnomocnictw do głosowania. W dokumencie zamieszczono również wzory wniosków dotyczących poszczególnych spraw - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (232 KB).

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (304 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.02
Data udostępnienia: 2010.06.02 20:45:51

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów