Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2008.04.01 22:32:12 powrót do aktualnej strony
 
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.04.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw organizacji, kadr i administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.04.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 31.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego-kasjera Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. sportu i rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 17.03.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Finansowania i Sprawozdawczości Budżetowej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008 28.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowania i Sprawozdawczości Budżetowej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 26.02.2008 27.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 30.01.2008 25.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.01.2008 26.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 17.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 15.01.2008 5.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko administratora budynków w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 11.01.2008 30.01.2008
Przyjmowanie ofert na obsługę prawną w ramach umowy zlecenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 6.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sportu i organizacji imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika krytej pływalni i kąpieliska otwartego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 7.01.2008 6.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej i działalności charytatywnej Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 18.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz krajoznawstwa i turystyki Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kasjera w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą 12.12.2007 11.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 4.12.2007 21.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 28.11.2007 21.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 28.11.2007 31.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 20.11.2007 18.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.11.2007 5.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 30.10.2007 29.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 19.10.2007 13.11.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.10.2007 26.10.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 6.09.2007 1.10.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty do Działu Administracji i Remontów w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 3.09.2007 14.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Burmistrzów w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 31.08.2007 24.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.08.2007 31.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko redaktora naczelnego Gazety Mikołowskiej Miejski Dom Kultury 10.07.2007 11.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.06.2007 6.07.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 30.05.2007 27.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 30.05.2007 25.06.2007
Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia od 3.07.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 28.05.2007 17.07.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 23.05.2007 13.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2007 14.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2007 27.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.05.2007 6.06.2007
Nabór kandydatów na trzy wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.05.2007 11.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 14.05.2007 19.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2007 23.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2007 30.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 23.04.2007 24.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora naczelnego Gazety Mikołowskiej Miejski Dom Kultury 18.04.2007 4.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta do spraw administracyjno-biurowych w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.04.2007 8.05.2007
Otwarty konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego strony internetowej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.03.2007 28.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 27.03.2007 17.04.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 20.03.2007 25.04.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.03.2007 27.03.2007
Otwarty konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego strony internetowej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 26.02.2007 19.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.02.2007 23.03.2007
Nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.02.2007 13.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.02.2007 9.03.2007 
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 12.02.2007 12.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 5.02.2007 2.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. techniczno-administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 24.01.2007 15.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Referacie Ewidencji Ludności i Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 12.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 22.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 22.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 12.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.01.2007 12.02.1007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 8.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 8.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej od 2.01.2007 do 31.12.2007 Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.11.2006 15.12.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 22.11.2006 23.01.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.10.2006 13.11.2006
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej dla terenu w rejonie ulic: Katowicka - Koja - tory PKP - Krawczyka - Waryńskiego - św. Wojciecha Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 13.12.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 17.10.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. - zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu gminy Mikołów w czasie wolnym od zajęć szkolnych Burmistrz miasta Mikołowa 13.09.2006 10.11.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.08.2006 28.09.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2006 3.08.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.03.2006 4.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22.02.2006 15.03.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.02.2006 24.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.02.2006 27.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.02.2006 23.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Organizacji Kadr i Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.01.2006 1.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.12.2005 31.01.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora zawodu w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 20.12.2005 16.01.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 3.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 22.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 24.10.2005 14.11.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.12.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 20.10.2005 5.12.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 9.09.2005 10.10.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Biura Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.09.2005 10.10.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 23.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 16.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 21.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 05, e-mail: bzp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.01
Data udostępnienia: 2008.04.01 22:32:12

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów