Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2007.01.17 18:02:24 powrót do aktualnej strony
 
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Referacie Ewidencji Ludności i Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.01.2007  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej od 2.01.2007 do 31.12.2007 Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.11.2006 15.12.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 22.11.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.10.2006 13.11.2006
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej dla terenu w rejonie ulic: Katowicka - Koja - tory PKP - Krawczyka - Waryńskiego - św. Wojciecha Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 13.12.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 17.10.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. - zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu gminy Mikołów w czasie wolnym od zajęć szkolnych Burmistrz miasta Mikołowa 13.09.2006 10.11.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.08.2006 28.09.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2006 3.08.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.03.2006 4.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22.02.2006 15.03.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.02.2006 24.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.02.2006 27.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.02.2006 23.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Organizacji Kadr i Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.01.2006 1.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.12.2005 31.01.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora zawodu w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 20.12.2005 16.01.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 3.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 22.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 24.10.2005 14.11.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.12.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 20.10.2005 5.12.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 9.09.2005 10.10.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Biura Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.09.2005 10.10.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 23.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 16.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 21.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 05, e-mail: bzp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.17
Data udostępnienia: 2007.01.17 18:02:24

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów