Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Ogłoszenia wyborcze
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2006.11.13 22:51:58 powrót do aktualnej strony
 

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Mikołowie sporządzony dnia 13 listopada 2006 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołowie

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów burmistrza miasta Mikołowa sporządzony dnia 13 listopada 2006 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołowie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza miasta Mikołowa w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 października 2006 r.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 2 października 2006 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 2 października 2006 r.

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 27 września 2006 r. o obwodach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 20 września 2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Mikołowie sporządzony dnia 13 listopada 2006 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołowie

Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1050 KB).

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów burmistrza miasta Mikołowa sporządzony dnia 13 listopada 2006 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołowie

Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (493 KB).

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza miasta Mikołowa w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych - wykaz można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 października 2006 r.

W dniu 2 października 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mikołowie, powołanej postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7201-1/06 z dnia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - komunikat można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 2 października 2006 r.

W dniu 2 października 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, powołanej postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7200-1/06 z dnia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - komunikat można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 2 października 2006 r.

W dniu 2 października 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie, powołanej postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - komunikat można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 27 września 2006 r. o obwodach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Na podstawie art. 30 i 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. nr 159 poz. 1547 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z 2002 r.), oraz uchwały Rady Miejskiej nr XLV/679/2006 z dnia 28 marca 2006 r., uchwały nr L/783/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 września 2006 r., w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 162, poz. 1149) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 12 listopada 2006 roku - wykaz można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (65 KB).

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 20 września 2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 159 poz. 1547 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z 2002 r.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. - wykaz można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.11.13
Data udostępnienia: 2006.11.13 22:51:58

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów