Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2006.03.15 18:55:13 powrót do aktualnej strony
 
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15.03.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.03.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.03.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22.02.2006  
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.02.2006 24.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.02.2006 27.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.02.2006 23.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Organizacji Kadr i Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.01.2006 1.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.12.2005 31.01.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora zawodu w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 20.12.2005 16.01.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 3.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 22.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 24.10.2005 14.11.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.12.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 20.10.2005 5.12.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 9.09.2005 10.10.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Biura Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.09.2005 10.10.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 23.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 16.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 21.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 05, e-mail: bzp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.15
Data udostępnienia: 2006.03.15 18:55:13

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów