Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Biura Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Burmistrzów
Biuro Informatyki
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Biuro Koordynacyjne
Biuro Promocji Miasta
Biuro Radców Prawnych
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu
Biuro Zamówień Publicznych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2010.12.06 16:21:37 Zmiana numerów pokoi i godzin urzędowania w Biurze Zamówień Publicznych; dodanie Biura Radców Prawnych i Biura Koordynacyjnego oraz usunięcie Biura Obsługi Prawnej zgodnie z zarządzeniem nr 1427/396/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.10.2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa; zmiana numerów pokoi Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu (strona aktualna)
2008.11.07 17:04:19 Zmiana  numerów telefonów w Biurze Burmistrzów
2008.07.01 23:57:34 Zmiana nazwy: Biura Kontroli Wewnętrznej, Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu oraz adresów e-mail, dodanie: Biura Obsługi Prawnej, Biura Audytu Wewnętrznego, Biura Promocji Miasta; usunięcie: Biura Informacji o Mieście, Biura Obsługi Mieszkańców, zmiana nazwiska osoby odpowiedzialnej za treść strony, zmiana numerów telefonów i adresów e-mail
2007.09.14 20:51:04 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.03.18 22:51:20 Dodanie Biura Informacji o Mieście, zmiana nazwy z Biura Spraw Osobowych na Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe oraz zmiana nazwy z Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji na Biuro Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji Niejawnych
2005.01.06 19:21:36 Zmiana danych Działu Zabezpieczenia Technicznego Urzędu oraz Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji oraz Biura Zamówień Publicznych
2004.11.16 00:26:34 Zmiana danych Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji
2004.10.08 23:23:39 Zmiana numerów pokoi Biura Spraw Osobowych
2003.07.18 07:13:07 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów