Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Oferty organizacji pozarządowych
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536), burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Promocja i ochrona zdrowia", złożonej w dniu 28 marca 2011 roku przez Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy "Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty". Uwagi należy kierować na adres poczty elektronicznej bgr@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem "Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia"").

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (5020 KB).

Rozstrzygnięcie oferty

  • ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" ogłoszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej oraz w BIP-ie miasta Mikołowa,
  • termin składania uwag w Urzędzie Miasta Mikołowa upłynął w dniu 13.04.2011 r.,
  • w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi,
  • w dniu 27.04.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. "Ochrona i promocja zdrowia" z Górnośląskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Mikołowie w kwocie 1 550 zł.

Powrót do pozostałych ofert organizacji pozarządowych

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Stachura, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.07
Data udostępnienia: 2011.06.07 21:41:16
Liczba odwiedzin strony: 1406 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:50:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów