Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Urząd Miasta
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2004.03.23 22:58:51 powrót do aktualnej strony
 
Urząd Miasta Mikołowa jest jednostką budżetową. Przy jej pomocy burmistrz będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu Miasta jest burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem burmistrz Mikołowa. W sprawach dotyczących organizacji i doboru kadr w Biurze Rady Miejskiej będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu, funkcjonalnie podporządkowaną przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa - burmistrz uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

Urząd Miasta Mikołowa

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.um.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Biuro Obsługi Mieszkańców

Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 01, 324 84 02
e-mail: bom@mikolow.um.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza, tel. (32) 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Wiceburmistrzów, tel. (32) 324 85 08

e-mail: bb@mikolow.um.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.um.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

sobota od 800 do 1200 (dyżur w sprawie zgonów)

Straż Miejska

ul. Miarki 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: sm@mikolow.um.gov.pl

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 600 do 2200

 

Kierownictwo Urzędu

Samodzielne stanowiska

Wydziały Urzędu

Referaty Urzędu

Biura Urzędu

Zespoły Urzędu

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.23
Data udostępnienia: 2004.03.23 22:58:51

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów