Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Oferty organizacji pozarządowych
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc żywnościowa jako wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 21.05.2010 roku przez Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc żywnościowa jako wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej".

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy "Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty". Uwagi należy kierować na adres poczty elektronicznej bgr@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem "Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Pomoc żywnościowa jako wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"").

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2874 KB).

Rozstrzygnięcie oferty

  • ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc żywnościowa jako wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej" ogłoszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej oraz w BIP-ie miasta Mikołowa,
  • termin składania uwag w Urzędzie Miasta Mikołowa upłynął w dniu 4.06.2010 r.,
  • w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi,
  • w dniu 9.06.2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. "Pomoc żywnościowa jako wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej" z Mikołowskim Towarzystwem Charytatywnym w kwocie 3 000 zł.

Powrót do pozostałych ofert organizacji pozarządowych

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Stachura, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.07.06
Data udostępnienia: 2010.07.06 17:15:56
Liczba odwiedzin strony: 1378 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:50:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów