Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2010.05.18 20:38:59 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 204 1 093 1 097 200
Referat Spraw Obywatelskich 30 613 602 41
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 174 480 495 159
Wydział Gospodarki Mieniem 26 108 103 31
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 10 70 63 17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 38 40 14
Wydział Gospodarki Komunalnej 32 129 133 28
Referat Usług Komunalnych 18 52 60 10
Referat Utrzymania Infrastruktury 14 77 73 18
Wydział Spraw Społecznych 71 171 232 10
Referat Dodatków Mieszkaniowych 8 131 131 8
Referat Lokalowy 63 40 101 2
Wydział Inwestycji 9 57 56 10
Referat Nadzoru Inwestycji 9 57 56 10
Wydział Kultury i Sportu 2 10 11 1
Referat Kultury i Sportu 2 10 11 1
Referat Ochrony Środowiska 18 74 66 26
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 116 785 744 157
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 8 42 46 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 042 1 042 0
Straż Miejska 32 282 290 24
Razem: 518 3 793 3 820 491

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 220 1 140 1 156 204
Referat Spraw Obywatelskich 21 620 611 30
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 199 520 545 174
Wydział Gospodarki Mieniem 19 122 115 26
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 6 82 78 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 40 37 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 30 164 162 32
Referat Usług Komunalnych 11 79 72 18
Referat Utrzymania Infrastruktury 19 85 90 14
Wydział Spraw Społecznych 90 185 204 71
Referat Dodatków Mieszkaniowych 6 143 141 8
Referat Lokalowy 84 42 63 63
Wydział Inwestycji 15 56 62 9
Referat Nadzoru Inwestycji 15 56 62 9
Wydział Kultury i Sportu 1 15 14 2
Referat Kultury i Sportu 1 15 14 2
Referat Ochrony Środowiska 8 69 59 18
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 94 611 589 116
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 5 56 53 8
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 116 1 116 0
Straż Miejska 14 318 300 32
Razem: 496 3 852 3 830 518

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 241 1 114 1 135 220
Referat Spraw Obywatelskich 15 689 683 21
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 226 425 452 199
Wydział Gospodarki Mieniem 18 113 112 19
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 8 78 80 6
Referat Gospodarki Nieruchomościami 10 35 32 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 33 188 191 30
Referat Usług Komunalnych 16 88 93 11
Referat Utrzymania Infrastruktury 17 100 98 19
Wydział Spraw Społecznych 83 183 176 90
Referat Dodatków Mieszkaniowych 8 140 142 6
Referat Lokalowy 75 43 34 84
Wydział Inwestycji 8 40 33 15
Referat Nadzoru Inwestycji 8 40 33 15
Wydział Kultury i Sportu 0 16 15 1
Referat Kultury i Sportu 0 16 15 1
Referat Ochrony Środowiska 6 50 48 8
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 79 518 503 94
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 3 49 47 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 898 898 0
Straż Miejska 13 241 240 14
Razem: 484 3 410 3 398 496

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 262 1 221 1 242 241
Referat Spraw Obywatelskich 22 734 741 15
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 240 487 501 226
Wydział Gospodarki Mieniem 18 137 137 18
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 5 98 95 8
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 39 42 10
Wydział Gospodarki Komunalnej 35 214 216 33
Referat Usług Komunalnych 10 102 96 16
Referat Utrzymania Infrastruktury 25 112 120 17
Wydział Spraw Społecznych 58 164 139 83
Referat Dodatków Mieszkaniowych 2 136 130 8
Referat Lokalowy 56 28 9 75
Wydział Inwestycji 6 27 25 8
Referat Nadzoru Inwestycji 6 27 25 8
Wydział Kultury i Sportu 0 10 10 0
Referat Kultury i Sportu 0 10 10 0
Referat Ochrony Środowiska 13 35 42 6
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 101 398 420 79
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 2 25 24 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 785 785 0
Straż Miejska 17 326 330 13
Razem: 512 3 342 3 370 484

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.18
Data udostępnienia: 2010.05.18 20:38:59

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów