Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2009.05.27 22:33:27 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2009 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2009 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2009 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2009 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2009 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 56 216 208 64
Referat Spraw Obywatelskich 54 35 47 42
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2 181 161 22
Wydział Gospodarki Mieniem 35 200 168 67
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 15 91 87 19
Referat Gospodarki Nieruchomościami 20 109 81 48
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 263 184 79
Referat Usług Komunalnych 0 89 75 14
Referat Utrzymania Infrastruktury 0 174 109 65
Wydział Spraw Społecznych 42 64 52 54
Referat Dodatków Mieszkaniowych 2 33 29 6
Referat Lokalowy 40 31 23 48
Wydział Inwestycji 6 19 21 4
Referat Nadzoru Inwestycji 6 19 21 4
Wydział Kultury i Sportu 10 29 29 10
Referat Kultury i Sportu 10 29 29 10
Wydział Finansowy 20 899 765 154
Referat Ochrony Środowiska 108 294 368 34
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 51 398 355 94
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 0 67 65 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 950 950 0
Straż Miejska 54 400 415 39
Razem: 382 3 799 3 580 601

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2009 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 487 352 783 56
Referat Spraw Obywatelskich 419 54 419 54
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 68 298 364 2
Wydział Gospodarki Mieniem 137 248 350 35
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 73 129 187 15
Referat Gospodarki Nieruchomościami 64 119 163 20
Wydział Gospodarki Komunalnej 105 248 353 0
Referat Usług Komunalnych 12 98 110 0
Referat Utrzymania Infrastruktury 93 150 243 0
Wydział Spraw Społecznych 102 53 113 42
Referat Dodatków Mieszkaniowych 11 33 42 2
Referat Lokalowy 91 20 71 40
Wydział Inwestycji 14 33 41 6
Referat Nadzoru Inwestycji 14 33 41 6
Wydział Kultury i Sportu 6 27 23 10
Referat Kultury i Sportu 6 27 23 10
Wydział Finansowy 120 899 999 20
Referat Ochrony Środowiska 151 158 201 108
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 0 301 250 51
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 3 198 201 0
Urząd Stanu Cywilnego 11 950 961 0
Straż Miejska 106 415 467 54
Razem: 1 242 3 882 4 742 382

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2009 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 667 998 1 178 487
Referat Spraw Obywatelskich 598 700 879 419
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 69 298 299 68
Wydział Gospodarki Mieniem 180 248 291 137
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 142 129 198 73
Referat Gospodarki Nieruchomościami 38 119 93 64
Wydział Gospodarki Komunalnej 106 248 249 105
Referat Usług Komunalnych 14 98 100 12
Referat Utrzymania Infrastruktury 92 150 149 93
Wydział Spraw Społecznych 40 111 49 102
Referat Dodatków Mieszkaniowych 8 33 30 11
Referat Lokalowy 32 78 19 91
Wydział Inwestycji 36 87 109 14
Referat Nadzoru Inwestycji 36 87 109 14
Wydział Kultury i Sportu 2 27 23 6
Referat Kultury i Sportu 2 27 23 6
Wydział Finansowy 220 899 999 120
Referat Ochrony Środowiska 219 101 169 151
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 28 198 223 3
Urząd Stanu Cywilnego 26 761 776 11
Straż Miejska 5 189 88 106
Razem: 1 529 3 867 4 154 1 242

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2009 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 600 1 224 1 157 667
Referat Spraw Obywatelskich 517 879 798 598
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 83 345 359 69
Wydział Gospodarki Mieniem 160 529 509 180
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 70 359 287 142
Referat Gospodarki Nieruchomościami 90 170 222 38
Wydział Gospodarki Komunalnej 125 510 529 106
Referat Usług Komunalnych 13 130 129 14
Referat Utrzymania Infrastruktury 112 380 400 92
Wydział Spraw Społecznych 37 86 83 40
Referat Dodatków Mieszkaniowych 35 23 50 8
Referat Lokalowy 2 63 33 32
Wydział Inwestycji 10 59 33 36
Referat Nadzoru Inwestycji 10 59 33 36
Wydział Kultury i Sportu 0 15 13 2
Referat Kultury i Sportu 0 15 13 2
Wydział Finansowy 319 991 1 090 220
Referat Ochrony Środowiska 100 1 119 1 000 219
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 1 277 250 28
Urząd Stanu Cywilnego 37 800 811 26
Straż Miejska 4 159 158 5
Razem: 1 393 5 769 5 633 1 529

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.27
Data udostępnienia: 2009.05.27 22:33:27

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów