Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2009.01.19 18:20:35 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 105 552 613 44
Referat Spraw Obywatelskich 26 313 300 39
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 79 239 313 5
Wydział Gospodarki Mieniem 81 349 244 186
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 79 250 157 172
Referat Gospodarki Nieruchomościami 2 99 87 14
Wydział Gospodarki Komunalnej 129 245 250 124
Referat Usług Komunalnych 98 68 100 66
Referat Utrzymania Infrastruktury 31 177 150 58
Wydział Spraw Społecznych 58 166 167 57
Referat Dodatków Mieszkaniowych 32 97 90 39
Referat Lokalowy 26 69 77 18
Wydział Inwestycji 5 66 20 51
Referat Nadzoru Inwestycji 5 66 20 51
Wydział Kultury i Sportu 50 11 61 0
Referat Kultury i Sportu 50 11 61 0
Wydział Finansowy 9 699 555 153
Referat Ochrony Środowiska 102 139 179 62
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 17 297 313 1
Urząd Stanu Cywilnego 50 987 999 38
Straż Miejska 15 201 200 16
Razem: 621 3 712 3 601 732

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 0 589 484 105
Referat Spraw Obywatelskich 0 360 334 26
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 0 229 150 79
Wydział Gospodarki Mieniem 0 474 393 81
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 0 379 300 79
Referat Gospodarki Nieruchomościami 0 95 93 2
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 299 170 129
Referat Usług Komunalnych 0 169 71 98
Referat Utrzymania Infrastruktury 0 130 99 31
Wydział Spraw Społecznych 0 124 66 58
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 49 17 32
Referat Lokalowy 0 75 49 26
Wydział Inwestycji 0 33 28 5
Referat Nadzoru Inwestycji 0 33 28 5
Wydział Kultury i Sportu 0 157 107 50
Referat Kultury i Sportu 0 157 107 50
Wydział Finansowy 60 449 500 9
Referat Ochrony Środowiska 91 150 139 102
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 0 166 149 17
Urząd Stanu Cywilnego 2 886 838 50
Straż Miejska 8 257 250 15
Razem: 161 3 584 3 124 621

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 87 639 726 0
Referat Dokumentów Tożsamości 46 339 385 0
Referat Ewidencji Ludności 41 300 341 0
Wydział Gospodarki Mieniem 66 179 245 0
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 40 87 127 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami 26 92 118 0
Wydział Gospodarki Komunalnej 204 220 424 0
Referat Usług Komunalnych 48 100 148 0
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 145 100 245 0
Referat Dodatków Mieszkaniowych 11 20 31 0
Wydział Finansowy 121 398 459 60
Referat Inwestycji 9 21 30 0
Referat Lokalowy 78 44 122 0
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 10 166 176 0
Referat Ochrony Środowiska 156 133 198 91
Referat Kultury i Sportu 0 12 12 0
Biuro Spraw Osobowych 90 150 240 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 861 859 2
Straż Miejska 13 239 244 8
Razem: 834 3 062 3 735 161

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 90 844 847 87
Referat Dokumentów Tożsamości 14 533 501 46
Referat Ewidencji Ludności 76 311 346 41
Wydział Gospodarki Mieniem 101 191 226 66
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 56 115 131 40
Referat Gospodarki Nieruchomościami 45 76 95 26
Wydział Gospodarki Komunalnej 247 399 442 204
Referat Usług Komunalnych 76 134 162 48
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 166 161 182 145
Referat Dodatków Mieszkaniowych 5 104 98 11
Wydział Finansowy 167 407 453 121
Referat Inwestycji 5 23 19 9
Referat Lokalowy 158 98 178 78
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 11 122 123 10
Referat Ochrony Środowiska 178 100 122 156
Referat Kultury i Sportu 0 11 11 0
Biuro Spraw Osobowych 123 241 274 90
Urząd Stanu Cywilnego 0 877 877 0
Straż Miejska 10 278 275 13
Razem: 1 090 3 591 3 847 834

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.19
Data udostępnienia: 2009.01.19 18:20:35

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów