Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2011.01.10 18:42:53 Aktualizacja opłaty od posiadania psów w 2011 roku (strona aktualna)
2011.01.03 21:43:42 Aktualizacja stawek podatków i opłat w 2011 roku
2010.01.04 19:14:36 Aktualizacja stawek podatków i opłat w 2010 roku
2009.06.09 19:54:44 Aktualizacja stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok zgodnie z uchwałą nr XXXII/618/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.03.2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/493/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009.01.05 20:14:40 Aktualizacja stawek podatków i opłat na 2009 rok i zmiana wzorów formularzy
2008.11.28 23:15:26 Aktualizacja stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy
2008.08.07 22:12:45 Aktualizacja stawek czynszu dzierżawnego za grunty gminne nierolnicze
2008.07.11 21:28:10 Zmiana stawki bazowej czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych
2008.07.01 23:57:30 Zmiana nazwy Referat Podatków i Opłat Lokalnych i adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.02.18 23:02:44 Korekta objaśnień do podatku od środków transportowych oraz usunięcie "Opłaty administracyjnej za czynności nieobjęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy"
2008.01.07 22:43:18 Aktualizacja wysokości opłat i podatków lokalnych oraz wzorów formularzy na 2008 rok
2007.09.14 20:50:57 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.01.10 21:56:46 Aktualizacja wysokości opłat i podatków lokalnych na 2007 rok
2006.09.11 21:14:30 Dodanie załącznika "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2006.05.09 20:17:32 Aktualizacja czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy zgodnie z zarządzeniem nr 58/456/2006 burmistrza Mikołowa z dnia 13.04.2006 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 109/263/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
2006.03.02 17:58:36 Korekta opłaty targowej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19.01.2006 r.
2006.01.03 19:49:47 Aktualizacja wzorów formularzy podatkowych oraz stawek podatkowych na 2006 rok
2005.07.09 18:48:05 Aktualizacja wzorów formularzy podatkowych zgodnie z uchwałą nr XXXIV/506/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2005.06.06 18:56:31 Aktualizacja wysokości czynszu regulowanego za najem lokali użytkowych na terenie gminy zgodnie z zarządzeniem nr 58/212/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 26.04.2005 w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
2005.03.26 22:14:06 Aktualizacja wysokości czynszu dzierżawnego za grunty gminne nierolnicze zgodnie z zarządzeniem nr 9/163/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.01.2005 w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze
2005.02.13 23:43:40 Aktualizacja wysokości czynszu dzierżawnego za grunty gminne użytkowane rolniczo zgodnie z zarządzeniem nr 8/162/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.01.2005 w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego za grunty gminne użytkowane rolniczo
2005.01.11 23:39:40 Aktualizacja wzorów deklaracji na podatek od środków transportowych
2005.01.06 19:21:35 Aktualizacja opłat i podatków lokalnych na 2005 rok
2004.10.09 23:05:53 Dodanie wzorów deklaracji na podatek od środków transportowych
2004.07.04 02:03:17 Aktualizacja wysokości opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym w 2004 roku
2004.02.21 18:33:14 Aktualizacja wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym w 2004 roku
2004.01.21 22:51:26 Aktualizacja wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym w 2004 roku
2004.01.19 23:47:21 Aktualizacja wysokości opłat, czynszów i podatków w roku 2004 oraz aktualizacja wzorów formularzy
2003.07.18 07:13:10 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów