Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2011.02.11 23:15:37 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: zastępcy burmistrza miasta Mikołowa (Adam Putkowski) z 15.12.2010; zastępcy prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (Adam Putkowski) z 15.12.2010; burmistrza miasta Mikołowa (Marka Balcera) z 31.12.2010; zastępcy burmistrza miasta Mikołowa (Adama Zawiszowskiego) z 4.01.2011 (strona aktualna)
2010.11.02 22:03:50 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: zastępcy burmistrza miasta Mikołowa (Adam Putkowski) na koniec kadencji z 10.09.2010 i zastępcy prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (Adam Putkowski) z 10.09.2010
2010.10.29 21:31:32 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: burmistrza miasta Mikołowa na koniec kadencji z 12.09.2010, byłej dyrektor Gimnazjum nr 1 (Ewa Sobolewska) z 27.09.2010 oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 (Grażyna Nazar) z 30.09.2010
2010.09.07 21:17:22 Opublikowanie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta Mikołowa z 2010 roku
2010.08.13 17:52:56 Opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2010 roku oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Zofii Dudy (starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczenej) i Anny Kaniewskiej (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9)
2009.11.05 21:39:41 Opublikowanie korekt oświadczeń majątkowych
2009.10.21 19:27:44 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: Sabiny Winnickiej-Mrowiec (kierownik Referatu Ochrony Środowiska) i Barbary Krzyżowskiej (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4) oraz usunięcie oświadczenia majątkowego Jadwigi Jakubiec (byłej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4)
2009.09.08 22:49:13 Opublikowanie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta Marka Balcera z 2009 roku
2009.08.25 22:30:40 Opublikowanie oświadczenia majątkowego Joanny Krenczyk (p.o. dyrektora Przedszkola nr 4)
2009.08.10 20:34:19 Opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2009 roku oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Beaty Czechowskiej (byłej p.o. kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych MOPS), Stanisława Gryzło (byłego zastępcy prezesa zarządu ZiM), Władysława Spyrki (byłego prezesa zarządu ZiM) i Pawła Targiela (byłego dyrektora Instytutu Mikołowskiego)
2008.10.14 22:34:44 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: Barbary Czerner (dyrektor Przedszkola nr 5) i Beaty Dzidy (dyrektor Przedszkola nr 6) oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Danuty Bógdoł (byłej dyrektor Przedszkola nr 5) i Eweliny Malinowskiej (byłej dyrektor Przedszkola nr 6)
2008.09.18 22:14:14 Opublikowanie oświadczenia majątkowego Marty Domka (dyrektor Przedszkola nr 12) oraz usunięcie oświadczenia majątkowego Teresy Markiel (byłej dyrektor Przedszkola nr 12)
2008.09.05 22:16:42 Opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2008 roku oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Jerzego Adamika (kierownik Referatu Inwestycji), Teresy Berbeckiej (inspektor), Wojciecha Grzbieli (p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem), Barbary Łagdan-Ogłazy (kierownik Referatu Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego), Wojciecha Latuska (kierownik Biura Informatyki), Ewy Matery (kierownik Referatu Usług Komunalnych), Andrzeja Muszyńskiego (kierownik Biura Zamówień Publicznych), Zofii Myszor (inspektor Biura Zamówień Publicznych), Gerarda Piszczeka (kierownik Referatu Kultury i Sportu), Danuty Podlewskiej-Staniszewskiej (kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej), Barbary Staroń (kierownik Działu Zabezpieczenia Technicznego), Sabiny Winnickiej-Mrowiec (kierownik Referatu Ochrony Środowiska), Joanny Zaborowskiej (kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami), Wojciecha Zięby (audytor wewnętrzny).
2008.07.01 23:57:35 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony i adresu e-mail
2007.11.02 23:07:31 Opublikowanie oświadczenia majątkowego Beaty Czechowskiej (p.o. kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
2007.10.19 22:09:48 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: Danuty Bógdoł (dyrektor Przedszkola nr 5) i Justyny Hilderbrandt (zastępca prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej) oraz usunięcie oświadczenia majątkowego Jolanty Kotyczki (dyrektor Przedszkola nr 5)
2007.07.17 22:55:40 Opublikowanie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta Marka Balcera z 18.04.2007
2007.06.20 19:14:18 Opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2007 roku oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Barbary Janus (dyrektor Przedszkola nr 11), Wojciecha Zięby (zastępca prezesa i główny księgowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mikołów Sp. z o.o.), Janiny Blachowskiej (kierownik Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Jolanty Knapik (prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mikołów Sp. z o.o.) i Danuty Misiołek (starszy inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej)
2007.04.07 22:54:52 Opublikowanie oświadczenia majątkowego i oświadczenia o działalności gospodarczej Marka Balcera - burmistrza miasta
2007.03.18 22:51:20 Usunięcie oświadczenia majątkowego Grażyny Słowik - byłego naczelnika Wydziału Finansowego
2007.02.25 01:27:36 Opublikowanie oświadczeń majątkowych: zastępcy burmistrza miasta Adama Putkowskiego z dnia 6.12.2006 (na początek kadencji) i zastępcy burmistrza miasta Adama Zawiszowskiego z dnia 11.01.2007 (na początek kadencji) oraz usunięcie oświadczenia o działalności gospodarczej Konrada Torza - byłego kierownika Zakładu Usług Komunalnych
2007.02.21 23:21:00 Opublikowanie oświadczenia majątkowego zastępcy burmistrza miasta Adama Putkowskiego z dnia 6.12.2006 (na koniec kadencji) oraz Grażyny Słowik z dnia 31.01.2007 - naczelnika Wydziału Finansowego
2006.10.09 22:35:12 Dodanie oświadczeń majątkowych Danuty Czaji - dyrektora Przedszkola nr 3 i Eweliny Malinowskiej - dyrektora Przedszkola nr 6, opublikowanie oświadczenia majątkowego Jolanty Knapik z dnia 31.05.2006 oraz usunięcie oświadczeń majątkowych: Anny Jachacz - dyrektora Przedszkola nr 3 i Małgorzaty Kołodziej - dyrektora Przedszkola nr 6
2006.10.01 18:12:26 Opublikowanie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta Mikołowa na koniec kadencji 2002-2006
2006.07.05 23:52:16 Korekta układu graficznego
2006.06.16 23:46:11 Dodanie oświadczeń majątkowych Renaty Latacz - dyrektora Przedszkola nr 1 i Teresy Sieradzkiej - dyrektora Przedszkola nr 9 oraz korekt oświadczeń majątkowych Adama Putkowskiego i Henryka Zawiszowskiego
2006.06.06 23:01:32 Opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2006 roku oraz usunięcie oświadczenia majątkowego Konrada Torza - kierownika Zakładu Usług Komunalnych
2006.01.11 21:54:11 Dodanie oświadczeń majątkowych: Teresy Benisz - dyrektora Zespołu Szkół nr 2 i Anny Kozińskiej-Targiel - kierownika Centrum Integracji Społecznej oraz usunięcie oświadczenia majątkowego Elżbiety Cichoń - dyrektora Zespołu Szkół nr 2
2005.10.17 22:13:23 Dodanie korekt oświadczeń majątkowych
2005.06.19 00:43:47 Opublikowanie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta Marka Balcera z 2005 roku
2005.05.16 20:46:24 Usunięcie oświadczenia Danuty Gilner - p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora oraz opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy z 2005 roku
2005.03.13 22:40:04 Dodanie tekstu wprowadzającego
2005.01.15 20:32:02 Dodanie korekty oświadczenia Wojciecha Zięby
2004.10.09 23:05:54 Dodanie oświadczeń: Katarzyny Bigaj, Jadwigi Jakubiec i Anny Kaniewskiej oraz usunięcie oświadczeń: Danuty Bógdoł, Henryki Bodynek i Marii Cebuli w związku ze mianami w placówkach oświatowych w gminie Mikołów
2004.09.22 19:24:39 Dodanie korekt oświadczeń Stanisława Michalskiego i Barbary Gajdy
2004.07.17 14:37:22 Dodanie korekty oświadczenia Andrzeja Chrosta, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
2004.07.04 02:03:16 Usunięcie oświadczeń Bogdana Rakoczego i Feliksa Szulca w związku ze sprzedażą przez gminę Mikołów 100% udziałów Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w 2003 roku
2004.06.12 18:41:46 Usunięcie oświadczenia Heleny Jarczyk w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 oraz opublikowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy za 2004 rok
2004.03.23 22:58:44 Dodanie korekty oświadczenia majątkowego burmistrza miasta
2003.07.23 07:11:51 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów