Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1028/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 1020) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przekształcić gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w jednostkę budżetową Centrum Integracji Społecznej.

§2

Utworzonej jednostce budżetowej Centrum Integracji Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Pracownicy gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej stają się pracownikami jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej na podstawie art. 23` Kodeksu Pracy.

§4

Utworzona jednostka budżetowa Centrum Integracji Społecznej przejmuje prawa i obowiązki gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2011 r.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr LI/1065/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej.

Załącznik do uchwały nr L/1028/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.01
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:02
Liczba odwiedzin strony: 663 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 04:12:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów