Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1065/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 1020) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Z dniem 31 grudnia 2010 roku przekształcić gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w jednostkę budżetową Centrum Integracji Społecznej.

§2

Utworzona jednostka budżetowa Centrum Integracji Społecznej przejmuje prawa i obowiązki gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej.

§3

Utworzona jednostka budżetowa przyjmuje mienie gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej, określone szczegółowo w protokole zdawczo-odbiorczym.

§4

Pracownicy gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej stają się pracownikami jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej na podstawie art. 23` Kodeksu Pracy.

§5

Traci moc uchwała L/1028/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:02
Liczba odwiedzin strony: 684 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:05:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów