Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/431/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 71 z 2001 r., poz. 733), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Tracą moc:

  1. uchwała nr IX/81/95 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  2. uchwała nr XLI/365/97 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie zasad ustalania czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie miasta Mikołowa,
  3. uchwała nr XLI/366/97 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie gminy Mikołów,
  4. uchwała nr XIV/180/99 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 13 lipca 1999 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy Mikołów wraz z późniejszymi zmianami.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XIX/292/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.02.2008 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/431/2004

  1. Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (63 KB).
  2. Tabela nr 1 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (58 KB).
  3. Tabela nr 2 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).
  4. Tabela nr 4 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 2249 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:50:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów