Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/391/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Regulamin Straży Miejskiej w Mikołowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr XXXVIII/487/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVII/391/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 23:28:59
Liczba odwiedzin strony: 887 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 05:13:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów