Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. Wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się burmistrza miasta do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2010.12.29 18:28:16
Liczba odwiedzin strony: 1594 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:53:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów