Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym, z obecnymi najemcami, na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku, umów najmu lokali użytkowych (garaży), stanowiących część składową zabudowanej nieruchomości pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha w Mikołowie, będącej własnością gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki nr 2436/175, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 55840, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2010.12.31 16:49:13
Liczba odwiedzin strony: 599 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 11:56:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów