Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia nieruchomość położoną w Mikołowie, obręb Bujaków, pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską, składającą się z działki nr 1619/178 o powierzchni 0,0758 ha oraz usytuowanego na niej budynku wielofunkcyjnego. Nieruchomość stanowiąca własność gminy Mikołów, zapisana jest w księdze wieczystej KW nr 56688 Sądu Rejonowego w Mikołowie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Bujaków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/368/2004 z dnia 28.09.2004 r. określona jest jako:

  • 46UZ - tereny usług zdrowia (brutto), istniejąca przychodnia, adaptacja,
  • K3Z1/2 - odcinek drogi zbiorczej, szerokość w liniach rozgraniczających 22 m.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2010.12.31 16:49:12
Liczba odwiedzin strony: 510 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:52:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów