Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz. 80101 §6050 pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie" o kwotę 23 312,00 zł - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1505/474/10 z dnia 18.11.2010 r.,
  • przeniesieniu środków w dziale 750, rozdz. 75095, w kwocie 284 451,05 zł z §6059 na §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1520/489/2010 z dn. 25.11.2010 r.,
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz. 80101 pn. "Zakup wyposażenia do realizacji projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" o kwotę 3 000,00 zł (z §6067 2 550,00 i z §6069 450,00) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach realizowanego zadania - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1520/489/2010 z dnia 25.11.2010 r.,
  • zwiększeniu zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz. 80110 pn. "Zakup wyposażenia do realizacji projektu: Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" o kwotę 1 500,00 zł - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1520/489/2010 z dnia 25.11.10 r.

§2

Przyjąć skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zmiany polegają na:

  • zwiększeniu zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz. 80110 pn. "Zakup wyposażenia do realizacji projektu: "Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" o kwotę 1 500,00 zł - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1520/489/2010 z dnia 25.11.10 r.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/16/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2010.12.31 16:49:12
Liczba odwiedzin strony: 607 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:51:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów