Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 6.12.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie burmistrza Mikołowa wg następujących składników:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 000,00 zł,
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 2 100,00 zł,
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego tj. 3 240,00 zł,
  4. dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1 200,00 zł,
  5. ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.06
Data udostępnienia: 2010.12.17 18:28:06
Liczba odwiedzin strony: 554 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:54:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów