Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1062/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2010 nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać zamiany prawa własności niżej podanych działek:

  • nr 1954/11 o powierzchni 642 m2, położonej w obrębie Kamionka, zapisanej w księdze wieczystej nr 41317,
  • nr 703/7, 704/7, 707/7, 1233/72, 1234/72 i 716/7 o łącznej powierzchni 1 315 m2, położonych w obrębie Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej T41-1078,
  • nr 246/16 o powierzchni 980 m2, położonej w obrębie Mikołów, zapisanej w księdze wieczystej 56490

stanowiących własność Kościoła Rzymskokatolickiego, na działki nr 1955/11 i 1958/11 o łącznej powierzchni 2 206 m2, położone w obrębie Kamionka, zapisane w księdze wieczystej nr 56287 obejmującej własność gminy Mikołów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:02
Liczba odwiedzin strony: 604 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:38:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów