Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1060/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach, ul. Cicha 4 oraz Federacji Konsumentów Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 4, na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się liczbę 2 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów przeznaczonych do wydania w 2011 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
  2. Uchwała podlega również opublikowaniu w prasie lokalnej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:01
Liczba odwiedzin strony: 489 (ostatnie odwiedziny 2023.09.24 06:22:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów