Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1044/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" o kwotę 773,00 zł - dział 600, rozdz. 60053 §6620 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1425/394/10 z dnia 6.10.2010 r.),
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" o kwotę 173 925,12 zł - dział 750, rozdz. 75095 §6507 - 147 836,36 zł, §6509 - 26 088,76 zł celem przeniesienia środków w ramach realizowanego projektu na wydatki bieżące na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1425/394/10 z dnia 6.10.2010 r.),
  • utworzeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia i montaż piłkochwytów na boisku przy ul. Gliwickiej w Mikołowie" na kwotę 105 131,00 zł - dział 926, rozdz. 92604 § 6050 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1437/406/10 z dnia 11.10.2010 r.),
  • utworzeniu zadania inwestycyjnego pn. "Zakup składanych garaży" na kwotę 9 272,00 zł - dział 926, rozdz. 92604 §6060 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa 1437/406/10 z dnia 11.10.2010 r.).

§2

Przyjąć skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" o kwotę 773,00 zł - dział 600, rozdz. 60053 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1425/394/10 z dnia 6.10.2010 r.),
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" o kwotę 173 925,12 zł - dział 750, rozdz. 75095 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1425/394/10 z dnia 6.10.2010 r.).

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/1044/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/1044/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.11.26 22:22:05
Liczba odwiedzin strony: 517 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 10:48:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów